ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਜਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਜਵਾਈਨ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੀਰਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਤਬੇ ‘ਤੇ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾੜੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ‘ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਥਾਲੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮਦਸਤਾ ‘ਚ ਪੀਸ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ‘ਚ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਊਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇਗੀ।
ਢਿੱਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਿੱਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਢਿੱਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਓ।
ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਦਹੀ-ਚਾਵਲ ਖਾਓ। ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਦਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਹੀਂਗ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦਹੀ ਰਾਇਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੱਮਚ ਦੇਸੀ ਚੂਰਾ ਚਬਾਓ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਓ।
ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ‘ਚ 5 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਖੱਟਾ ਡਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਚੂਰਨ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੈਸ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.